Д П А

ДПА в 9 класі

Пам’ятка  «Як писати диктант»
Готуючись до диктанту з української мови, візьміть до уваги кілька порад.
v  Ретельно повторіть вивчені орфографічні й пунктуаційні правила та винятки з них, адже текст диктанту може містити будь-які орфограми і пунктограми, засвоєні вами в 9-му та попередніх класах.
v  Критично і вдумливо проаналізуйте орфографічні й пунктуаційні помилки, яких найчастіше припускалися у своїх письмових роботах протягом року. Поміркуйте, чим саме вони спричинені (можливо, неуважністю, а може, ви не знаєте відповідного правила чи плутаєте його з іншим тощо). Визначивши причину, легше запобігти помилці.
v  Орфограми, що пишуться за фонетичним принципом (небо, ліс, зорі, ходити, маяк, сніг), вимагають лише уважного слухання. Для написання таких орфограм тренуйте слух.
v  Пам'ятайте, що існують такі правила орфографії, які розходяться з правилами орфоепії: чується [стобойу], а пишеться з тобою, відповідно: [миелуйеис':а] – милуєшся, [зустр'ічайуц':а] – зустрічаються тощо. Ці орфограми пишуться за морфологічним принципом. У таких випадках треба добре знати будову слова, словотвір, частини мови, систему відмінювання й дієвідмінювання. Уважно прослухайте текст диктанту. Коли учитель зачитуватиме кожне речення в цілому, слухайте його до кінця й не робіть ніяких записів.
v  Починайте записувати речення лише тоді, коли учитель почне його читати частинами, роблячи тривалі паузи.
v  Під час записування речення більше звертайте увагу на орфографію (написання слів), але не треба забувати й про розділові знаки. Під час перевірки записаного речення потрібно передусім зважати на інтонацію й особливо ретельно перевіряти поставлені розділові знаки (у цьому важливу роль відіграють паузи: ледь помітну паузу роблять у тих місцях, де треба поставити кому, а більш помітну – на місці двокрапки чи тире; явна пауза означає, що треба поставити крапку з комою). Сконцентруйте свою увагу під час написання диктанту.
v  Перевіряючи диктант, зверніть особливу увагу на ті слова і розділові знаки, у написанні яких вагалися під час диктування. Бажано подумки озвучувати написане. Це допоможе вам вчасно помітити допущені помилки.
v  Не «збирайте» помилки, зазираючи під час написання диктанту в роботу сусіда (як доводить практика, на це, по-перше, витрачається час, якого і так мало, а, по-друге, потім часто доводиться шкодувати через помилку, допущену внаслідок такого виправлення).   Успіхів!


Критерії оцінювання диктанту
Бали
Кількість помилок
Бали
Кількість помилок
1
15  і більше
7
4
2
13 -14
8
3
3
11 - 12
9
1+1 (негруба) - 2
4
9 - 10
10
1
5
7 - 8
11
1 (негруба)
6
5-6
12
0ГОТУЮЧИСЬ ДО НАПИСАННЯ ДПА МОЖНА ВИКОРИСТАТИ АУДІОДИКТАНТИ:
Тексти диктантів можна подивитися тут

Немає коментарів:

Дописати коментар